Ruimte voor Ontwikkeling

In gesprek met kinderen

Kinderen blijken heel vaak zelf goed te weten wat er nodig is maar we gaan er als volwassenen nog wel eens aan voorbij om het op de goede manier aan hen te vragen. De goede vragen stellen en het gesprek goed openen en afronden is een vaardigheid, die door bewustwording, oefening en reflectie ontwikkeld kan worden. Deelgenoot worden van wat er zich binnenin het kind afspeelt, van zijn of haar belevingswereld, levert vaak onverwachte, belangrijke informatie op. Zo kun je het kind optimaal betrekken bij zijn/haar eigen ontwikkeling!

De training is bedoeld voor volwassenen, die met kinderen/jongeren werken en bestaat uit 3 of 4 dagdelen, waarbij er opdrachten zijn voor de tussenliggende perioden om zich een aantal vaardigheden eigen te maken.

Groepsgrootte maximaal 25 personen. In overleg is een training op maat te realiseren.