Ruimte voor Ontwikkeling

Leerhulp (RT)

 

Ik werk met kinderen met leerproblemen, met name op het gebied van lezen, spelling of rekenen. Na een intakegesprek en bepaling van de beginsituatie stel ik een handelingsplan met doelen op en bespreek dat met ouder(s) en kind. Het is belangrijk om ook met school af te stemmen.

Belangrijk voor mij is dat het kind zich gezien en ondersteund voelt en mag ervaren dat het zich kan ontwikkelen, mits er de juiste hulp gegeven wordt. Zo zie ik het plezier en zelfvertrouwen toenemen bij de kinderen, met wie ik werk.

Ik stem mijn aanpak zo veel mogelijk af op hoe dit specifieke kind zo prettig mogelijk leert. Ieder kind heeft een eigen voorkeur om op een bepaalde manier te leren. Als een kind moeilijk stil kan zitten en graag buiten is, probeer ik zoveel mogelijk leerervaringen buiten te organiseren. Met name voor kinderen, die in beelden denken is het traject "ik leer anders" heel positief. In ieder geval is het verbinden van hoofd, hart en handen belangrijk om tot leren te komen. Voor ieder kind is er in die zin een traject op maat!

Ik heb 3 jaar voor ONL als dyslexiebehandelaar gewerkt binnen de vergoede dyslexieregeling. Nu begeleid ik  kinderen met dyslexie, die of te licht zijn bevonden om voor vergoeding in aanmerking te komen of kinderen, die ook nog een andere diagnose hebben, waardoor ze niet in aanmerking komen voor vergoeding.

Daarnaast begeleid ik voor het HCO (Onderwijs Begeleidingsdienst) kinderen, die tijdelijk niet meer naar school gaan, binnen het project  " tussen Plek en Plaatsing".