Ruimte voor Ontwikkeling

Begeleiding van kinderen

Mijn motto bij het begeleiden is dat ik niet de golven van de zee (als metafoor voor het leven) kan weghouden bij de kinderen maar dat ik hen wel kan leren "surfen" op die golven!

Dat leren surfen gaat over het vergroten van het welbevinden van het kind. Het kind gaat ervaren dat het meer van zichzelf en zijn of haar omgeving gaat begrijpen en daar ook naar leert handelen. Zo werk ik zelfs al met kleuters, die soms ten prooi vallen aan hun eigen ongeremde boosheid en laat ik hen ontdekken hoe ze op een andere manier met hun boosheid om kunnen gaan. Of we onderzoeken hoe het kind meer zelfvertrouwen kan ontwikkelen of makkelijker leert samenwerken.

Soms kan ik de golven wat kalmeren door aanpassingen in de school- of thuissituatie te bewerkstelligen. Hierdoor voelt het kind met zijn of haar vraag zich gezien en gesteund in waar het belemmeringen ervaart en dat biedt het kind ook veiligheid.

Mijn kracht zit in de specifieke afstemming op het individuele kind, de aandacht voor de relatie, ontdekken wat er nodig is om tot ontwikkeling te komen, soms buiten de gebaande paden kunnen denken en dat dan inzetten. Bijna alle kinderen, met wie ik werk, hebben een (erg) hoge mate van gevoeligheid. Indien kind en ouders ervoor openstaan kan ik ook systemisch met hen werken en dat is een krachtige methode, die direct op zielsnino werkt. Daarnaast zijn er oefeningen uit de Rots- en watertraining, die heel ondersteunend kunnen zijn voor kinderen.

Mijn ervaring is dat de motivatie en betrokkenheid van de kinderen groot is! Ze werken graag met me, ondanks dat ik een flinke inzet van hen vraag. Dat maakt me steeds weer blij en dankbaar.