Ruimte voor Ontwikkeling

Transformatiespel

Dit spel is een krachtig en diepgaand middel om stil te staan bij je eigen levensweg en er meer helderheid over te verkrijgen. Het spel ziet eruit als een gewoon gezelschapsspel met speelbord, pionnen, kaartjes en een dobbelsteen.

In het spel bepalen vier spelers van tevoren een doel waarmee ze het spel willen spelen. Vaak is dit een levensvraag waar je inzicht in wil krijgen, maar het kan ook over het bereiken van de gewenste situatie gaan.

Aan het begin wisselen de spelers de doelen met elkaar uit en besteden onder leiding van de spelleider aandacht aan een zo helder mogelijke formulering. De helderheid van de vraagstelling bepaalt mede hoe helder de antwoorden uit het spel zijn.
In de loop van het spel bewegen de spelers zich door vier niveaus.
Ze beginnen op het fysieke niveau, waar het onder meer gaat om materie, geld en gezondheid. Daarna komen ze achtereenvolgens op het emotionele, het mentale en het spirituele niveau. Bij dat laatste niveau gaat het om zingeving en inspiratie.

Een ieder doorloopt zo zijn of haar levensweg en komt symbolisch gezien van alles en nog wat tegen. Mijn rol is om coachend bij het proces van een ieder aanwezig te zijn.

Het Transformatiespel is een diepgaande en intieme belevenis. Tegelijkertijd blijft het een spel, met alle lichtheid, speelsheid en afwisseling van dien. De speeltijd is variabel en bedraagt doorgaans ongeveer drie tot vier uur. 

Op aanvraag mogelijk als je je met minimaal 2 deelnemers aanmeldt. Ik zoek er dan nog 2 deelnemers bij. In overleg spreken we een datum af.