Ruimte voor Ontwikkeling

Specifieke zorgvragen

Ik begeleid ook kinderen met een specifieke vraag vanuit hun bijzondere manier van zijn, zoals autisme(verwant) of ADD/ADHD(cluster 4). Eigenlijk zijn al deze kinderen ook hoog-gevoelig en is er een overdaad aan prikkels, waardoor grote vermoeidheid, onrust en een gevoel van overbelasting makkelijk ontstaan.

De ondersteuning is afhankelijk van de specifieke zorgvraag. Vaak gaat het om het kind beter te leren omgaan met zijn (on)mogelijkheden en zijn of haar mogelijkheden uit te breiden. Aanleren van denk-en of handelingswijzen, planning en organisatie van het werk, vergroten van sociale vaardigheden, leren hanteren van (ont)spanning en het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld.

Ik werk met een begeleidingsplan en probeer af te stemmen, indien gewenst, met kind, leerkracht, ambulant begeleider, intern begeleider en ouders.

Ik heb zelf 15 jaar met veel enthousiasme in het SBO gewerkt met deze groep kinderen en ben daarnaast moeder van twee - inmiddels volwassen- dochters met ADD en ADHD.

Tevens begeleid ik kinderen, die tijdelijk niet meer naar school gaan. Dit gebeurt binnen het Project "tussen Plek en Plaatsing". Daarnaast begeleid ik kinderen met een specifieke zorgvraag op scholen, doorgaans betaald vanuit een individueel arrangement.