Ruimte voor Ontwikkeling

Systemisch werken

Systemisch werken

Het gezin van herkomst bepaalt op een bewust en een onbewust niveau vaak hoe we denken, voelen en handelen. Het is zinvol om de onbewuste patronen zichtbaar te krijgen, zodat we als een vrijer mens kunnen besluiten hoe we hiermee om willen gaan.

Het zichtbaar maken van een situatie zet doorgaans al veel in beweging. De representanten laten zien waar er onbalans wordt ervaren in het systeem. De ervaring leert dat er altijd naar heelheid wordt toe bewogen. Het is aan de begeleider om in te voelen en de juiste interventies toe te passen, waardoor er meer ontspanning kan ontstaan. Vanuit deze verheldering en ontspanning dient zich veelal een beweging richting een mogelijke oplossing aan.

Er wordt gewerkt vanuit drie basisprincipes:

Het systemisch werk maakt gebruik van een Wetend Veld. Dit is een Veld van Eenheid, waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Het is het onderliggende bewustzijnsveld, dat alles draagt. Onze ziel is hier direct mee verbonden.Ik ervaar het steeds weer als magisch om met dit Veld van Eenheid te mogen werken.

U bent van harte welkom voor een individuele opstelling. We werken dan met grondankers of met materiaal om de informatie op te halen. Iedere vraag kan opgesteld worden en genereert informatie en daarme helderheid. Een indviduele opstelling vraag ongeveer 2 uur.

Helen van de vader of moederlijn. Dit zijn dagen, waarbij er plaats is voor 3 vraaginbrengers en maximaal 6 representanten. Je kunt je eigen vraag inbrengen als je reeds ervaring hebt als representant, zo mogelijk bij mij. Bijdrage vraagsteller: 115 euro, representanten 35 euro.

Er is voor iedere aanwezige de gelegenheid om je eigen relatie tot je vader-moeder, je opa-oma, het Oervrouwelijke-Oermannelijke en je eventuele zonen-dochter(s) te onderzoeken en natuurlijk om te representeren in de opstellingen. Daarnaast is er voor 3 mensen de gelegenheid om hun voorouderlijn op te stellen en tot heling te komen in deze lijn. Mijn ervaring is dat het jezelf vrijer maakt, je eventuele kinderen ook en dat er ook rust komt in het Voorouderveld. Een kado aan jezelf dus en je hele familiesysteem!

Helen van de moederlijn: 14-03, 30-05-2020.

Helen van de vaderlijn: 1-02-2020, 19-07-2020