Ruimte voor Ontwikkeling

Systemisch werken

Familieopstellingen

Het gezin van herkomst bepaalt op een bewust en een onbewust niveau vaak hoe we denken, voelen en handelen. Het is zinvol om de onbewuste patronen zichtbaar te krijgen, zodat we als een vrijer mens kunnen besluiten hoe we hiermee om willen gaan.

Het zichtbaar maken van een situatie zet doorgaans al veel in beweging. De representanten laten zien waar er onbalans wordt ervaren in het systeem. De ervaring leert dat er altijd naar heelheid wordt toe bewogen. Het is aan de begeleider om in te voelen en de juiste interventies toe te passen, waardoor er meer ontspanning kan ontstaan. Vanuit deze verheldering en ontspanning dient zich veelal een beweging richting een mogelijke oplossing aan.

Er wordt gewerkt vanuit drie basisprincipes:

 Het systemisch werk maakt gebruik van een Wetend Veld. Dit is een Veld van Eenheid, waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Het is het onderliggende bewustzijnsveld, dat alles draagt. Onze ziel is hier direct mee verbonden.Ik ervaar het steeds weer als magisch om met dit Veld van Eenheid te mogen werken.

Ik werk in een cyclus van 3-4 avonden, waarin iedere deelnemer de gelegenheid krijgt om een eigen vraag in te brengen. Er is ruimte voor 6-8 deelnemers en er worden 2 vragen per avond opgesteld. De beslotenheid van de groep ondersteunt de veilige bedding. Tevens zijn er opstellingendagen in het weekend.

Helen van de vrouwenlijn. Er is plaats voor 3 vraaginbrengers en maximaal 9 representanten. Je kunt je eigen vraag inbrengen als je reeds ervaring hebt als representant, zo mogelijk bij mij. Bijdrage vraagsteller: 100 euro, representanten 35 euro.

Er is voor iedere aanwezige vrouw de gelegenheid om je eigen relatie tot je moeder, je oma, het Oervrouwelijke en je eventuele dochter(s) te onderzoeken en natuurlijk om te representeren in de opstellingen. Daarnaast is er voor 3 vrouwen de gelegenheid om hun vrouwenlijn op te stellen en tot heling te komen in deze lijn. Mijn ervaring is dat het jezelf vrijer maakt, je eventuele dochters ook en dat er ook rust komt in het VoorMoederveld. Een kado aan jezelf dus en je hele vrouwelijke familiesysteem!

Op de gemengde opstellingendag is er ruimte voor 4 vraagstellers.

Najaar 2018: Cyclus 3-4 avonden, startend op 27-11, 4-12, 11-12 en eventueel 18-12-18.  Inloop vanaf 19.30, start om 19.45- 22.15 uur. Bijdrage: 100 (3x)- 125  euro (4x).    

Helen van de vrouwenlijn: Vrijdag, 5 oktober en zaterdag, 15 december.

Als je zelf een groepje van 6 deelnemers verzamelt, kun je ook in besloten kring opstellen. Overleg met me over de mogelijkheden.