Persoonlijke coaching

Iedereen kent wel van die momenten op je pad, waarop je merkt niet goed zicht te hebben op jezelf. Je motieven zijn je niet helder, je snapt niet waarom iets steeds maar weer gebeurt of je weet niet welke keuze te maken. Je ziet niet waar je naar toe zou willen of kunnen gaan of weet dat wel maar het lukt je niet om “in beweging “ te komen en op een andere manier vorm te geven aan je leven. Wat er ook je levenspad kruist, steeds weer is er de keuze hoe je hiermee omgaat, zelfs als je het gevoel hebt overspoeld te worden of met lege handen te staan.

Dit zijn waardevolle momenten om bij stil te staan en tijd voor bezinning vrij te maken. Dan kan het verhelderend zijn om iemand mee te laten luisteren, die de juiste vragen op het goede moment weet te stellen of je de juiste ervaring weet te bieden, zodat jij je nieuwe dingen bewust kunt worden. Deze bewustwording is de eerste stap m.b.t. het oplossen van je vraag.

Wie ben jij en waar sta je nu?
Waar loop je tegenaan?
Waar wil je naar toe?
Hoe ziet je weg eruit en hoe ga je die bewandelen?
Wat vraagt dat van jou en je omgeving? Wat is er nodig?
Wat is je eerste volgende stap?

Ik werk graag in afstemming op het onderbewust-zijn m.b.v beelden, zoals visualisatie, regressie, via opstellingen of sjamanistisch, zoals het werken in en met het medicijnwiel. Dit ervaar ik als een krachtige en doeltreffende manier van werken.


The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.
Socrates.