Systemisch werk

Systemisch werken

Het gezin van herkomst bepaalt op een bewust en een onbewust niveau vaak hoe we denken, voelen en handelen. Het is zinvol om de onbewuste patronen zichtbaar te krijgen, zodat we als een vrijer mens kunnen besluiten hoe we hiermee om willen gaan.

Het zichtbaar maken van een situatie zet doorgaans al veel in beweging. De representanten laten zien waar er onbalans wordt ervaren in het systeem. De ervaring leert dat er altijd naar heelheid wordt toe bewogen. Het is aan de begeleider om in te voelen en de juiste interventies toe te passen, waardoor er meer ontspanning kan ontstaan. Vanuit deze verheldering en ontspanning dient zich veelal een beweging richting een mogelijke oplossing aan.

Er wordt gewerkt vanuit drie basisprincipes:

  • Alles en iedereen hoort erbij en heeft evenveel recht op een plek in het systeem.

  • Iedereen heeft een eigen plek op basis van ordening.

  • Er is een balans tussen geven en nemen nodig.

Het systemisch werk maakt gebruik van een Wetend Veld. Dit is een Veld van Eenheid, waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Het is het onderliggende bewustzijnsveld, dat alles draagt. Onze ziel is hier direct mee verbonden.Ik ervaar het steeds weer als magisch om met dit Veld van Eenheid te mogen werken.

Ik organiseer jaarlijks een aantal systemische themadagen, zoals "de stem van de ziel", over geld en "schatgraven". Dan zijn er voor iedereen opstellingen beschikbaar.

U bent ook van harte welkom voor een individuele opstelling. We werken dan met grondankers of met materiaal om de informatie op te halen. Iedere vraag kan opgesteld worden en genereert informatie en daarmee helderheid. Een individuele opstelling vraagt ongeveer 2 uur.

"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze, die het heeft veroorzaakt".
Albert Einstein.